Зa hac

B.A.M. Vermeer

Компанията БАМ Вермеер развива активна дейност вече повече от 25 години в Холандия. Освен богатият  опит в логистичната си дейност и превоз на фуражи, БАМ Вермеер отчита растеж в дейността си и като агенция за работа, която  предлага услуги във  воденето на ведомост за своите клиенти. БАМ Вермеер е традиционно семеен бизнес, при който до голяма степен се отдава значение на индивидуалния подход  и личната комуникация, както със сезонните работници които биват наети, така и с клиентите, които се нуждаят от тях.

Компанията БАМ Вермеер Аутсенд БВ е установила своите позиции основно в селскостопанския сектор, както по отношение на краткосрочните проекти така и по отношение на дългосрочните си дейности. Увеличаващите се нужди от технически персонал и шофьори определя също така и бъдещата специализация на компанията в тази посока.

Екипът на БАМ Вермеер съзнателно си сътрудничи с фирми, които имат дългосрочна нужда от сезонни работници.
Повечето от кампаниите с които работим, са със широк мироглед и нашите работници си сътрудничат директно с компаниите за които работят.

Този възглед повлиява и върху отношението към квартирите за настаняване, които БАМ Вермеер предлага. Често това са жилища предложени съвместно с работодателя, като посоката в която вървим е, да предлагаме индивидуално настаняване. БАМ Вермеер обръща голямо внимание и загриженост за комфорта и надеждността на настаняване, като по този начин цели повишаването на жизнения стандарт в квартирите.

Сезонните работници на БАМ Вермеер имат ясната цел за която работят, а именно да подкрепят семействата си, да си построят нова къща или да си осигурят по-добра пенсия за старини. БАМ Вермеер търси сезонни работници с определена цел и мотивация! Хора, които знаят от какво се нуждаят и които биха искали да променят живота си и средата, която ги заобикаля.

Дали и ти си такъв човек или може би имаш такъв познат?
БАМ Вермеер може да ти предложи най-подходящата работа точно за теб!
БАМ Вермеер е член на NBBU, както и е сертифицирана по NEN 4400-1 и SNF.БАМ Вермеер Аутсенд БВ е сертифицирана по VCU.

Управление и служители